بخشنامه > بخشنامه، مقررات فنی


بخشنامه مسابقات کاراته: ادامه مطلب

بخشنامه فنی مسابقات : ادامه مطلب
فرم اعلام آمادگی شرکت در مسابقات : ادامه مطلب

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند