فوق برنامه


وب سايت موزه تاريخ طبيعي دانشگاه: ادامه مطلب
زمان و ساعت بازديد از موزه: ادامه مطلب
زمان و ساعت استفاده از استخر (وسايل شنا همراه داشته باشيد): ادامه مطلب
برنامه غذايي:
ادامه مطلب

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند