گالری


توجه ... !

1-
ورزشکاران گرامی و تیم های محترمی که تصاویر یادبود خود را دریافت نکرده اند، لطفا از روز شنبه  95/12/14  و در ساعات اداری با شماره تلفن 08138292033 تماس حاصل نموده و آدرس پستی اداره تربیت بدنی دانشگاه خود را اعلام تا امکان ارسال تصاویر میسّر گردد. 

2- بزودی از طریق همین وب سایت جهت ارسال تصاویر کلی افتتاحیه و مسابقات اطلاع رسانی خواهد گردید.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند